Skip to content Skip to footer
Việc làm

Công ty của chúng tôi là một tập thể những người cùng chia sẻ tình yêu dành cho bất động sản và sự đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi đang tuyển dụng nhiều vị trí thuộc các bộ phận Đầu tư Bất động sản, Quan hệ Nhà đầu tư, Quan hệ Nhà phát triển Bất động sản, Công nghệ và Nhân sự. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư bất động sản và đam mê xây dựng các sản phẩm công nghệ cao cấp, hãy gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected]