Skip to content Skip to footer

Dung Lê

Chuyên gia Marketing

Brief info

Dung Lê là một chuyên gia marketing với kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực bất động sản. Trước khi làm việc tại CapitalMogul, bà có hai năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên gia marketing cao cấp tại một công ty phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam, và một năm ở vị trí quản lý dự án tại Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bà là một thành viên tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực marketing và công nghệ bất động sản. Bà có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Marketing, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam.