Skip to content Skip to footer
Giới thiệu
Tầm nhìn & sứ mệnh

Tại Capital Mogul, chúng tôi tin tưởng vào hai nền tảng: bất động sản và công nghệ.

Chúng tôi tin rằng bất động sản đã, đang và sẽ luôn đóng vai trò không thể thiếu đối với nền kinh tế. Bất động sản tạo ra nhu cầu và việc làm cho rất nhiều ngành nghề phụ trợ. Bất động sản giúp tái cấu trúc thiết kế cảnh quan, hoạt động xây dựng, và cách mà chúng ta sống và trở nên thịnh vượng trong xã hội. Bất động sản, cuối cùng, giúp thế giới trở nên tươi mới và trật tự hơn.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng kiến tạo công nghệ không ngừng trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm công nghệ đầu tư bất động sản, là điều tất yếu trong tương lai của chúng ta. Chúng tôi tin rằng nền kinh tế sẽ vững mạnh hơn khi nhà phát triển bất động sản trở nên ít phụ thuộc hơn vào các thị trường vốn truyền thống, thông qua khả năng tiếp cận trực tiếp đến cộng đồng nhà đầu tư đông đảo trên tinh thần chia sẻ cơ hội và rủi ro. Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư cần được đối xử với tất cả sự tôn trọng – họ có quyền được tiếp cận với thông tin minh bạch về thị trường và dự án đầu tư, cũng như được biết khoản đầu tư của họ đang sinh lời như thế nào.

Chúng tôi sáng lập CapitalMogul nhằm tạo ra một giải pháp đôi bên cùng có lợi cho nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản. Thông qua nền tảng công nghệ của chúng tôi, các dự án cao cấp được chia sẻ và góp vốn bởi cộng đồng nhà đầu tư. Đồng thời, mối quan hệ giữa nhà phát triển bất động sản và nhà đầu tư sẽ được quản lý một cách hiệu quả nhất có thể.

 

Đội ngũ

Là một đội ngũ chuyên gia quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư, khởi nghiệp và chính phủ, chúng tôi cùng nhau xây dựng và thực thi tầm nhìn và sứ mệnh của CapitalMogul, trên cơ sở chia sẻ đam mê trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và kiến tạo công nghệ.

Giang Hoàng

Người sáng lập và điều hành

Dung Lê

Chuyên gia Marketing
Cố vấn

Sang Do 3 VN

Business Advisor

Sang Do 2 VN

Business Advisor

Sang Do 1 VN

Business Advisor
technical-advisor

Hà Nguyễn

Cố vấn công nghệ

Sang Đỗ

Cố vấn kinh doanh
Đối tác