Skip to content Skip to footer
Hình thức đầu tư
Chúng tôi đầu tư vào các dự án cao cấp

CapitalMogul tập trung vào các dự án bất động sản cao cấp ở thị trường Đông Nam Á.

2 hình thức đầu tư cho nhà đầu tư:

Đầu tư trực tiếp vào từng dự án

Bạn nắm quyền kiểm soát.

Bạn sẽ đầu tư trực tiếp vào một hoặc vài dự án được đề xuất trên nền tảng. CapitalMogul sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo các dự án được đề xuất là các dự án có chất lượng cao, theo đó, giảm thiểu tối đa rủi ro đầu tư cho nhà đầu tư.

Là một nhà đầu tư trực tiếp, bạn sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của cộng đồng và kết nối với đông đảo các nhà đầu tư cá nhân khác trên nền tảng trực tuyến và cùng đóng góp vào các giao dịch bất động sản.

Đầu tư vào các
quỹ đầu tư

Đơn giản hoá.

Quỹ đầu tư của CapitalMogul giúp việc đầu tư trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chỉ với một khoản đầu tư duy nhất, bạn sẽ nắm cổ phần trong một quỹ gồm nhiều loại bất động sản, tại nhiều địa điểm, với quy mô, loại hình và nhà phát triển bất động sản khác nhau. Tất cả các quyết định đầu tư được đưa ra bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư với dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Đăng ký thành viên

Tận hưởng đặc quyền thành viên CapitalMogul